Sisällysluettelo

Recyctec Holding AB on ruotsalainen, 2008 perustettu cleantech- yritys Tukholman pörssissä, joka on kehittänyt ainutlaatuisen menetelmän lämmönsiirtonesteiden puhdistamiseen ja uudelleenkäyttöön. 

Recyctecin glykoleiden puhdistusmenetelmä säästää luonnonvaroja, koska glykolia saadaan raakaöljystä, eikä se siis ole uusiutuva luonnonvara. Glykolien kysyntä on maailmalla jatkuvasti tarjontaa suurempaa ja Recyctecin ansiosta vanha glykoli saadaan “suljettuun piiriin”, eikä uutta tarvita enää samassa mittakaavassa.

Recyctecin menetelmällä puhdistettu glykoli soveltuu käytettäväksi myös muualla kuin Ruotsissa ja vientipotentiaali on todella suurta etenkin Pohjoismaissa. 

Teknisten tuotteiden tuotetiedot ja viranomaisten vaatimat dokumentit, kuten käyttöturvallisuustiedotteet tulee aina olla kohdemaan kielellä. Recyctecin suunnitelmana on tulla vahvasti Suomen markkinoille ja kielen pitää olla silloin markkinoiden mukaista. 

Teknisten tekstien kääntäminen ruotsista suomeksi ei ole helppoa, etenkään jos käännöstoimistolla ei ole mitään kokemusta kemikaalipuolen tuotteista ja Suomen markkinoilla käytetyistä termeistä. Pahimmillaan väärät termit voivat aiheuttaa jopa hengenvaarallisia tilanteita, esimerkiksi kemikaalialtistuksen tapahtuessa. 

Lähtötilanteessa Recyctecillä oli tuotteiden etiketit ja käyttöturvallisuustiedotteet suomeksi käännettynä mutta niissä oli monia asiavirheitä. Esimerkkinä etyleeniglykolin käyttöturvallisuustiedote, jossa kiellettiin glykolin käyttö lämmönsiirtonesteenä ja teollisuudessa (joihin neste on nimenomaan tarkoitettukin).

Analysoimme yhdessä  Recyctecin Andreaksen kanssa nykytilanteen ja esitimme löytämämme riskit ja ongelmakohdat teksteissä. Hyödyt ja edut heidän juuri alkavaan Suomen vientiinsä liittyen olivat ilmiselvät.

Suurimmat kartoittamamme riskit liittyivät tekstien asiavirheistä johtuvaan vääränlaiseen käyttöön ja/tai tuotteiden markkinoilta poistamiseen tekstien korjaamisen ajaksi.  

Kävimme läpi selkeät virheet käännöksissä mutta muotoilimme myös tuote-etikettien tekstit täysin uusiksi, enemmän myyvään ja luettavampaan muotoon “insinööritekstien” sijasta.

Tuote-etiketit ovat kuitenkin myös aina mahdollisuus lisämyyntiin. Uusi asiakas saattaa huomata uuden tuotteen LVI-tukun myymälässä tai kampanjalehdessä ja kiinnostua asiasta juuri hyvien ja selkeiden tekstien ansiosta. 

Sama tuote-etiketin teksti tulee myös jokaisen jälleenmyyjän verkkosivuille sekä verkkokauppaan ja pelkästään siitä syystä niiden tulee olla laadukkaasti tehdyt. Myös erilaisten jälleenmyyjiä koskevien vastuukysymysten vuoksi…

Andreas oli tyytyväinen tekemiimme korjauksiin ja teetti muutokset teksteihin niiden mukaisesti.  

Tuotenimi X on monoetyleeniglykoli, jolla on laaja käyttöalue ja joka tarjoaa pitkäaikaisen suojan, alennetun viskositeetin, lisääntyneen lämpökapasiteetin ja lämmönjohtavuuden jäätymispisteen alapuolella. Lisätty inhibiittori ei sisällä CMR-luokiteltuja lisäaineita, eikä tuotteessa ole nitriittiä, amiinia, fosfaattia, booraksia eikä silikaattia. Inhibiittori suojaa erinomaisesti alumiinia, kuparia, seoksia, rautaa ja muita metalleja. Käytettävät lisäaineet estävät myös vaahdon muodostumisen ja mikro-organismien kasvun.

Tuotenimi X on monoetyleeniglykolipohjainen lämmönsiirtoneste. 

Se käy todella moniin eri käyttökohteisiin ja antaa pitkäaikaisen suojan.

Tuotenimi X:llä on matala viskositeetti, hyvä lämpökapasiteetti ja erinomainen lämmönjohtavuus veden jäätymispistettä alhaisemmissa lämpötiloissa. 

Glykoliin lisätty inhibiittoripaketti ei sisällä vaarallisia CMR-luokiteltuja lisäaineita. Tuotteessa ei ole nitriittiä, amiinia, fosfaattia, boraattia eikä silikaattia. Inhibiittoripaketti suojaa erinomaisesti alumiinia, kuparia, metalliseoksia, rautaa sekä muita metalleja. 

Käytettävät lisäaineet estävät vaahdon muodostumisen ja mikrobien kasvun. 

Muutokset tehtiin sen takia, että saadaan tuotetekstistä helpommin luettavaa, “ilmavampaa” sekä tekniset termit oikein suomeksi. Lauseet tehtiin tarkoituksella lyhyiksi ja yksinkertaisiksi koska käyttäjä ei ehdi tulkitsemaan vaikeaselkoista kapulakieltä asennuskohteessaan asiakkaan katolla. 

www.recyctec.se

Haluaisitko tutkia muita referenssejämme?